Balotaszállás - 2020. május

Balotaszállás
Településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási tervi mellékletei) teljes körű felülvizsgálata és módosítása

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdés szerinti véleményezés munkarészei

2020. május

Mellékletek: